Köpvillkor & Allmänna villkor

Om Nordic Spice AB (556652-2057)
Företaget har sitt säte i Eskilstuna. Företagets postadress är Hejargatan 20, 632 29 Eskilstuna.
Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@nordicspice.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

Mellan Nordic Spice AB, nedan kallat NS, och Återförsäljaren (d.v.s. föreningen/skolklassen/kontaktpersonen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser, nedan gemensamt kallad kunden) gäller dessa villkor.

Allmänna villkor
En förutsättning för att kunden ska kunna köpa NS:s produkter är att kunden har utsett en kontaktperson som solidariskt med kunden ansvarar för betalning och en korrekt redovisning gentemot NS. Försäljning och distribution av NS:s produkter sker sedan genom att gruppen först beställer säljmaterial, det vill säga säljstöd/sälj paket med beställningslistor för försäljare. Försäljning och distribution av produkterna sker sedan genom att NS tar emot order från kunden. NS skickar beställda produkter till kontaktpersonen eller överenskommen leveransadress.

Nordic Spice förpliktelser
NS säljer endast till skolklasser, föreningar eller lag i föreningar. NS har rätt att neka kunder att sälja om dessa inte bedöms passa in i NS:s kund profil. NS skickar beställd kvantitet till kunden eller kontaktpersonen enligt överenskommelse och ska eftersträva att tillgodose kundens önskemål om leveranstid. NS åtar sig att stödja kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta reklamationer efter prövning.

Kundens förpliktelser
Kunden åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av NS i samband med försäljningen av NS:s produkter. Kunden ska i sitt försäljningsarbete utföra försäljningen på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill och anseende bibehålls och helst förstärks. Kunden ska tillse att samtliga personer i gruppen som är delaktiga i försäljningen av NS:s produkter informeras om innehållet i dessa villkor. Kunden förbinder sig att sälja NS:s produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetala någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning ska oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

Kontaktperson
Kontaktpersonen ska vara myndig (18 år), ej vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en anmärknings kontroll kan genomföras. Kontaktpersonen har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning gentemot NS. Kontaktpersonen går härmed solidariskt i borgen såsom för egen skuld för kundens rätta fullgörande av sina förpliktelser gentemot NS enligt ingånget avtal. Kontaktpersonen kan inte överlåta sin roll som kontaktperson utan kundens och NS:s godkännande.

Beställning
När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkter, pris, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post till info@nordicspice.se.

Leverans
Våra normala leveranstider är 5-10 dagar (arbetsdagar). OBS! Beställningar lagda på helger skickas tidigast på måndagen (första vardagen) efter. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss på e-postadress: info@nordicspice.se. Leveranstiden gäller även för er som väljer att hämta i butik/lager på Hejargatan 20, Eskilstuna.

Priser
Alla priser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 12% moms. Gäller våra kryddor och marinader. Övriga artiklar och tjänster är med 25% moms. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, stora prisändringar på råvaror, förpackningar och för valutor på världsmarknaden, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset.

Betalningsvillkor
Betalningen ska ske senast 30 dagar efter det att faktura mottagits. Sker inte betalning inom angiven tid
utgår dröjsmålsränta enligt lag. När kunden erlagt full betalning till NS och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade anses parternas mellanhavanden vara slut reglerade (Slutreglering).

Ersättning
Kunden behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris ”klubbpris” som kunden betalar till NS och det vid varje tidpunkt gällande pris en slutkund ska betala.

Frakt
Säljmaterial och paket innehållande varor levereras inom Sverige. Order hämtas på Nordic Spice, Hejargatan 20 i Eskilstuna (lager) alternativt levereras fraktfritt vid order på minst 200 paket, annars tillkommer en fraktavgift på 300 SEK per leverans. De fraktbolag vi samarbetar med är f.n. DB Schenker.

Ångerrätt
Vid köp av varor på webben har du som kund normalt en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt. Men det finns några undantag: ångerrätten gäller t.ex. inte för livsmedel (kryddor, marinader, glaze mm) och specialtillverkade produkter. Vid frågor och/eller funderingar kring Ångerrätt är du välkommen att kontakta oss på e-postadress: info@nordicspice.se

För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.
Ångerblankett Konsumentverket, se här.

Vid eventuellt nyttjande av din ångerrätt:
Du måste meddela att du ångrar dig och varit i kontakt med oss enligt punkt 5. Ångerrätt. Meddelandet ska skickas till oss info@nordicspice.se. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, order numret samt vilka varor som returneringen gäller framgå klart och tydligt. Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till oss.
Du står för returfrakt, leverans och skick på produkterna vid retur, produkterna bör därför skickas välpaketerade och i ursprunglig förpackning.
På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Reklamation och klagomål
Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara.
Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts

Hur går du tillväga vid reklamation?
Eventuella fel och defekt vara ska alltid reklameras till info@nordicspice.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet.
Om det inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt (eller ersättningsvara), återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.
Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Ansvarsbegränsning
Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.
Vi accepterar inget ansvar för förseningar/fel till följd av omständigheter utanför företagets rådande (Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis vara pandemi, arbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.
Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Produktinformation
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplats samt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt. Det är ALLTID etiketten på förpackningen som gäller. Ingredienstexten på förpackningen är alltid den senast uppdaterade.

Information om Cookies
Enligt lag om elektronisk information ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsens hemsida.

Personuppgifter
Genom att handla hos Nordic Spice AB accepterar du vår dataskydds- och GDPR policy (Personuppgiftspolicy) och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att behandla din beställning. Vi säljer eller vidare ger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund.
Nordic Spice AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas av oss för att kunna hantera din beställning samt i de tillfällen då du har önskat nyhetsbrev eller kampanj erbjudanden – för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.
Nedan information är en summering av hur vi i enlighet med dataskydds förordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Vilka uppgifter lagrar vi?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik. Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
Fraktbolag
För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
De fraktbolag vi samarbetar med är: DB Schenker
Nyhetsbrev
Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev (Spice Club) delas förnamn, efternamn och e-postadress med vår nyhetsbrevs leverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsförings syfte. Vi använder bland annat tjänsten MailChimp för utskick av nyhetsbrev.

Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

Rätt till rättelse
Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).

Ansvarig för dataskydd
Nordic Spice AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

Så skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägs hash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt.

Ändringar till de Allmänna Villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras online på webbplatsen. De ändrade villkoren anses för accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist och lagval
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd med företagets kundtjänst och kunden, kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.
Vid eventuell tvist följer vi beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.