Returer och byten

RETUR / REKLAMATION
Reklamation ska göras direkt till Nordic Spice på info@nordicspice.se eller telefon 016-10 86 40.
För att eventuell retur skall godkännas skall produkten returneras i originalförpackning samt vara hel och omärkt.

Vi besiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.
Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts

Eventuella fel och defekt vara ska alltid reklameras till info@nordicspice.se där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och en beskrivning av felet. Om det inte lyckas för oss att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt (eller ersättningsvara), återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Kreditering av varor sker först när det returnerade godset har registrerats tillbaka hos Nordic Spice.

Se/läs mer under Köpvillkor